Toimintapiste Rasti

Toimintapiste Rasti on eri tavoin vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten yksityinen päivätoimintapaikka. Rastin toiminta alkoi elokuussa 1999, asiakaspaikkoja Rastissa on tällä hetkellä 19.

Asiakkaiden valinnassa pyritään mahdollisimman monipuolisen ryhmän muodostamiseen. Kaikilla asiakkailla on omat vahvuusalueensa, joita hyödyntämällä voidaan tukea ja auttaa toisia yhteisön jäseniä päivittäisissä askareissa. Toteutamme yksilöllistä päivätoimintaa pitkälle asiakkaiden omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta ja opettelemme uusia taitoja, joista on hyötyä asiakkaiden arjen sujumisessa.

Päivätoiminta on sidottu työ- ja harrastustoimintoihin. Kädentaidot sekä kodinhoidolliset työt ovat osa asiakkaiden päivätoiminnan arkea. Lisäksi säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä ovat naisten- ja miestenryhmät, taideryhmä, tukiviittomaryhmä, lukupiiri, itseilmaisuryhmä, keilaus- ja liikuntaryhmät sekä englannin keskusteluryhmä ja karaoke. Aktiivisen toiminnan vastapainona hyödynnämme Snoezelen-aistihuonettamme päivittäin rentoutumiseen ja rauhoittumiseen.

Valoisat ja esteettömät 540 m2 toimitilamme sijaitsevat Pitäjänmäessä, osoitteessa Hiomotie8, 00380 Helsinki. Toimintapiste Rastin vastaavana ohjaajana toimii Olli Harjuniemi. Rastissa työskentelee viisi ohjaajaa, kaksi henkilökohtaista ohjaajaa ja yksi tukityöllistetty.

Ota yhteyttä!

Lataa omavalvontasuunnitelma